2. BÖLÜM KUR’AN KISSALARININ SİSTEMATİĞİ

Yayınlandı: 03 Aralık 2013 / KUR’AN KISSALARININ SİSTEMATİĞİ

Bugünkü yaygın inanışa göre: NEBİ_ELÇİlerin   NEBİ_ELÇİliğini kanıtlaması için gösterdikleri doğaüstü olaylara MUCİZE denmekte ve bu MUCİZEler karşısında ki muhataplarını ACZ’e düşürmüş ve bir kereye mahsus olmuş bitmiş ve NEBİ_ELÇİ haricinde kimselerin yapmasının mümkün olmayan iş ve oluşlardır. Bu mantık ve tarif gerçekten doğru olsa idi Kehf suresinde anlatılan 300 yıl uyuma MUCİZE si hangi NEBİ_ELÇİ tarafından gösterilmiştir? Fil suresinde gerçekleşen O Mucizeyi hangi NEBİ_ELÇİ ile göstermiştir? Ayrıca bir kereye mahsus yaşanan şeylerse MUCİZEler, Araf suresi 133 de anlatılan Tufan, Çekirge ve Kurbağa MUCİZEleri yüzyılımızda da defalarca tekrarlanmakta değil midir? Hz. İsa alatenlileri iyileştirmiş ve körlerin gözünü açmıştır peki ondan sonra alatenlileri iyileştiren çıkmamış ya da körlerin gözü açılmamış mıdır?

Kur’an-ı okuyan, düşünen ve araştıran insanlar ya da bazen kulaktan dolma dini bilgileri olanlar bile zaman zaman sorular sorarlar. Aşağıdaki soru ve düşüncelerin bir kısmı sizin de aklınızdan muhakkak geçmiştir:

1) Eski yüzyıllarda birçok NEBİ_ELÇİ gelmiş ve birçok Mucizeler gerçekleşmiş. Peki, neden bu yüzyılda NEBİ  gelmez ve o mucizelerin benzerleri görülmez? Yani 100 yılda bir ya da 300 yılda bir en azından 500 yılda bir NEBİ_ELÇİ  gelebilirdi. Neden 610 lu yıllarda kesilmiş ve sonlanmış?

2) Lut kavmi, Salih kavmi ve birçok kavimlere önce tebliğ yapılmış sonrada NEBİ_ELÇİ  ve inananlar oradan çıkarılarak kavimler ya bir deprem ya da volkan patlaması gibi doğa olayları ile helak edilmişlerdir. Fakat ne hikmetse Nuh  NEBİ_ELÇİye  aylarca gemi yaptırılır ve birde her hayvan türünden bir çift gemiye alınması istenmiştir. Neden Nuh’u da kavminden çıkarıp orayı helak etmek varken Nuh’a aylarca gemi yaptırılır?

3) Meryem kavminde iffetli bir bakire iken, Cebrail gönderilip bir çocuk müjdelenir. Allah’ın emri olduğu halde, melek gönderildiği halde doğum esnasında bile öleydim de böyle bir olayı yaşamasaydım dediğini Kur’an anlatmaktadır ve babasız İsa doğar. Böyle bir olay Meryem’e ve İsa’ya neden yaşatılmıştır?

4)- Kehf suresindeki o genç adamları neden 300 yıl uyutmuş sonrada diriltmiştir? 80 ya da 100 yıl uyutsa o ülkede birkaç nesil ölecek ve zaten onları tanıyan çıkmayacaktır. Neden 300 yıl ve eklenen 9 yıl nedir? Neden 309 yıl değildir?

Bu ve buna benzer sorular asırlardır düşünülmekte ve sorulmaktadır.

Kur’an Kıssalarının Sistematiğinde bu soruların hepsinin cevabını akıl ve mantık sınırları içinde bulacak ve Kur’an’ı anladığınız lisan ile okurken elinizin altında KILAVUZ bir kitap olarak bulunduracağınızdan şüphem yoktur.

Kur’an Kıssalarının Sistematiğini daha iyi anlaşılır kılmak için bazı benzetmeler yapmam gerekiyor. Bir an için bir zaman makinamız olduğunu düşünelim ve bu yüzyıldan üç beş teknolojik aleti de alarak 5000 yıl evveline gidebilme imkânımız olduğunu hayal edelim. Oradan da iki insanı günümüz dünyasına getirelim. Şimdi O yüzyılda yaşayan İnsanların bilinç düzeyinin ne kadar az olduğunu bildiğimiz için örneğin televizyonu açtığımızda o kutuya O insanların nasıl girdiğinin cevabını veremeyecekler, sizin bir büyücü olabileceğinizi ya da cinlerin vasıtası ile bu işleri yapmaya çalıştığınıza inanacaklar, size saldırmak için yanaşırlarsa elektrikli copunuzu dokundurduğunuzda çarpıldıkları için size İlahi bir sıfat yükleyeceklerinizden hiç şüpheniz olmasın.

Tarihi süreçte de  NEBİ_ELÇİ dönemindeki insanların bilinç düzeyleri az olduğu için ve o yüzyıla kadar hiç görmedikleri ve akıl erdiremeyip acze düştükleri her olay birer MUCİZEdir. Kur’an’da da MUCİZE’ler sadece anlatılmış ve DETAY’a inilmediği için maalesef bir kıyamet yalan yanlış anlatı ve rivayetler türemiştir. Bir kaç örnek verelim:

1)- Kur’an bildirir ki İbrahim’i ateşe atmışlar, Allah ateşe serin ol demiş ve İbrahim ateşten kurtulmuştur. Peki, nasıl kurtulduğu anlatılmadığı halde rivayetler yolu ile anlatılanları okudunuz mu? Ateşi gül bahçesine çevirmiş! İbrahim ateşin içinde bir hafta kalmış ve ateş tamamen sönünce çıkıp gelmiş! Ateş suya, ateşin içindeki odunlarda balığa dönüşmüş! Peki, hangisi doğru? Allah bize Kur’an’da bildiremez miydi Ben o ateşi gül bahçesine çevirdim ve İbrahim oradan kurtuldu. Yok, hayır rivayetçiler daha iyi biliyor ve ince DETAYına kadar anlatıyor!!!

2)- Kur’an bildirir ki: Hz. İsa Allah’ın izni ile ölüleri diriltir, körlerin gözünü açar, alatenlileri iyileştirirdi. Pekâlâ; İsa bu olayları nasıl gerçekleştirdiğinin DETAYını vermez. Sadece bir ayette konu eder. İnsanlar şöyle düşünür: İsa ölünün başına gelmiş ve iki dua okuyup birde ölünün üzerine üflemiş ve adam dirilmiştir. Körlerin gözünü de dua ile açar ve alatenlileri de dua ile iyileştirir. Peki, gerçekte orada neler olmuş, neler yaşanmış ve olaylar ve mucizeler nasıl gerçekleşmiştir?

3)- Bu anlatılanlardan başka birde meallerde çevirilerden kaynaklanan hatalardan dolayı bir kıyamet MUCİZE‘lerimiz olmuştur. Kur’an ileriki yüzyıl insanlarına mesaj vermek için bazı olayları müteşabih yani teşbih yani benzetmelerle ve bazen mecazi olarak anlatmış fakat müteşabih ve muhkemler çoğu kez birbirine karıştırılarak her olay bir MUCİZE ye bağlanmıştır.

Örnek vermek gerekirse: Hz. Süleyman sihirli halıya benzer gibi rüzgârlara biner, birkaç aylık yollara gider gelir sonrada kuşlarla konuşurmuş. Hele Hüdhüd diye bir kuşu var ki sormayın gitsin, bütün dini bilgileri biliyor. Hz. Süleyman karıncalarında güya lisanlarını biliyor hatta karıncanın sesini yüzlerce metre öteden ordusu ile gelirken duyabiliyormuş!!!

4)- Hz. Musa Yahudilerden inek istiyor ve getirilen ineği kesip bir parçasını öldürülen adama vurunca adam diriliyor ve katilini söylüyormuş. Hz. Musa adam diriltiyor fakat Yahudilere gönderilen bu peygamberin bu MUCİZEsini nedense hiçbir Yahudi bilmiyor. Neden acaba? Araştırın bakalım hiç bir Yahudi kültüründe bu olay bahsedilir mi?

5)- Sormayın bir de Hz. İsa’nın bebekken beşikte konuştuğunu iddia ederler Meal ve tefsirciler fakat hiç bir Yahudi ve Hristiyan kendilerine gönderilen bu NEBİ_ELÇİnin bebekken konuştuğunu hatırlamaz ve bilmez. Düşünün yeni doğmuş bir bebek beşikte iken konuşuyor ve NEBİ_ELÇİliğini iddia ediyorsa bütün ülkede bu hayret verici olay olarak duyulur ve oraya onu görmek için akın edilir ve tevatür ve rivayetlerle ülkenin diğer uçlarına kadar bu haber duyulur ve asırlar boyunca da hatırlanır ve unutulmaz. Fakat ne hikmetse bu olayı Hristiyanlara anlatsanız size güler geçer, inanmaz. Çünkü onların literatüründe böyle bir olay kesinlikle yoktur.

Bu soruların cevabını sayfalar ilerledikçe alacak ve bu kitabı bitirdiğinizde Kur’an’ı yeniden okumaya başladığınız anda aslında neler olduğunu ayetlerin içine girerek anlayacak ve bu kadar uydurmaların Kur’an meal ve tefsirlerine nasıl girdiğine hayretle şahit olacaksınız. Bu kitabı okumaya başlarken okuyucudan istediğim bir kaç şey var:

– Ön yargıları bir kenara bırakmak.

– Daha önce okuduğu bazı bilgi ve meallerin hatalı olabileceği gerçeğini bilmek.

– Kafa yapısına uymasa bile sonuna kadar okuma sabrını gösterebilmek.

KISSA ne demektir:

Arapçada kıssa kelimesi, (K.S.S.) kökünden türetilen bir kelimedir, çoğulu kasastır. Kelimenin kökünde; anlatmak, haber vermek, bildirmek, rivayet etmek, sözü nakletmek, hikâye etmek, izlemek, iz takip etmek, kesmek, vb. anlamlar bulunmaktadır.

Kısas kelimesi de aynı kökten türemiş, DENK‘i ile ceza vermektir Kur’an’ın bütününe baktığımız zaman büyük çoğunluğun KISSAlar olduğunu görüyoruz… Kur’an’daki bu KISSAlar neyin DENKidir hiç düşündünüz mü? Neyin izi sürülecektir aklınıza geldi mi? İşte KUR’AN KISSALARInın sistematiği ile neyin DENKi olduğunu ve neyin izini süreceğimizi görecek ve büyük bir KÂİNAT TERAZİsinin farkına varacağız.

 2-1

Kur’an Kıssalarının Anlattığı MUCİZE tarifi:

NEBİ_ELÇİsiz dönemde; her hangi bir yıl, yüzyıl ya da bin yılda görülecek yaşanacak ya da icat edilecek Tıp, Teknik ya da bir Doğa Olayının NEBİ_ELÇİ dönemlerinde bir NEBİ_ELÇİye ya da bir tarihi şahsiyet ya da şahsiyetlere bir DENKinin ya da bir BENZERİnin O Yüzyılda ya da O toplumda ilk defa yaşatılmasından ibarettir.

Mucizeyi ilk defa gören ya da yaşayan o toplum; (bilinç düzeyinde) ACZ’ e düşmüş, sonraları da bu olayı rivayet ve tevatür olarak aktarmış, çok zamanda efsaneleştirmiştir. Efsaneleştirilen ve anlam kaymaları yaşanan bu olayları da doğaüstü olaylarla süsleyip anlattıkları için sonradan gelen nesiller özellikle rivayet kültürü ile ileriki yüzyıllara taşımış, Kur’an’da akıl erdiremediği her olayı ve meallerdeki hataları MUCİZElerle açıklamaya çalışmış, Allah’ın her şeye gücü yettiğini bildiği içinde Allah’ın müdahale ederek doğa yasalarını bir an içinde olsa ters yüz ettiğine inandırılmıştır. Allah’ın tabiî ki her şeye gücü yeter. O, hayatın içinde birçok olaya müdahale etmekte, yönlendirmekte fakat hiçbir zaman koyduğu yasaları değiştirmeden bu işleri gerçekleştirmektedir.

Kur’an Kıssalarının Sistematiğini inceleyip araştırdıktan sonra insanın aklına, “Neden böyle bir SİSTEMATİK in oluşturulduğu“ sorusu geliyor. Hz. Âdemden başlayan ve Kıyamet günü ile sona erecek böyle bir SİSTEMATİK ‘ in oluşturulması ile ilgili aklıma gelen bir kaç düşünceyi paylaşmak istiyorum:

1-) Kâinatta yarattığı her şey çift yaratmıştır. (kadın-erkek), (uzun-kısa), (artı-eksi), (karanlık-aydınlık), (iyilik- kötülük), (cennet-cehennem) Akıl denen şeyin hep zıttı ile kıyas yaptığını bildiği için her şeyi çift

yarattığı gibi (NEBİler  dönemi-NEBİ olmayan dönem)ini de aynı yöntemle oluşturmuştur.

2-) NEBİ li dönemde gönderdiği mucizeler hep o devir insanlarının Bilinç düzeyinde ACİZ kalacağı şeylerdir. Kur’an’da da DETAYı ile anlatılmadığı için, insandan istenen şey Kâinat ayetleri ile KUR’AN ayetlerinin karşılaştırılması ve AKLIN işletilmesidir. Bunun için Kur’an’da bizim MUCİZE olarak anladığımız sözler Ayet ya da Ayat olarak geçer. Kâinattaki her MADDE bir AYETtir. Aslında Kur’an’daki her ayetin Dünya ve Kâinat üzerinde bir DENKi ve karşılığı vardır ya da var olacaktır. Şu anda gördüğümüz ve var olduğunu bildiğimiz maddelerin dışında (cennet ve cehennem gibi sadece tasvir edilip anlatılan) şeylerde ahiret hayatı ile var olacaktır.

3-) Zaman hep ileriye doğru aktığı içinde Bilinç düzeyinde ACZE düştükleri her olay TIP-TEKNİK ve DOĞA OLAYLARI vasıtası ile her dönem Bir DENK i ya da BENZERi ile gösterilecektir.

4-) Zamanın her hangi bir döneminde bu SİSTEMATİK i fark eden İnsanların ileri yüzyılda olacak olayları fark edip, araştırdığı bazı olayları (teknik-tıp) çağına taşıyabilir özellikle olmasını istediği için.

5-) Bakalım uydurmalarımı yoksa AKLA mı uyacağımızı denemek için. Dünya imtihan dünyasıdır ve milyarlarca yaşayan hayvana vermediği AKLI insana vermiş ve ondan istediği ve defalarca uyardığı (hala düşünmez misiniz)- (aklınızı işletmeyecek misiniz?) diyerek uyardığı bu konunun güncel kalmasını dilediği için. Her asırda ya da değişik zaman dilimlerinde yaşanacak ve görülen bu olaylar neticesinde insanlar Kur’an’a yönelecek ve her asırda Kur’an’ın DİRİ olduğu ve her dönem insanlara KILAVUZ olmasını dilediği içindir.

Bundan sonra okuyacağınız sayfalarda öyle gerçeklerle karşılaşacaksınız ki hatta “Bu benimde aklıma gelmişti” ya da “bu fikir benim aklıma neden gelmedi “ diye kendinize sorular soracaksınız. Her ne kadar halk dili ile yazıyor ve herkesin anlayabileceği bir kitap olmasını istiyorsam da bazı bölümler ağır gelebilir. Çünkü ilk defa duydukları ve okudukları şeyleri hemen ilk okumada anlayacaklarını beklemiyorum. Şayet böyle bir ihtimal olsaydı yüzlerce yıldır Kur’an okunuyor ve insanlar bu anlatıları çok iyi anlamış olmaları gerekirdi. İlerleyen sayfalarda tamamen bilimsel olaylara ve anlatılara rast geleceksiniz. Sürekli aklınıza ve mantığınıza müracaat edin. Şimdi derin bir nefes alın ve bölüm bölüm anlatılan Kıssalara geçiş yapın. Hadi kolay gelsin 🙂

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s